Ruta del vino de Yecla

BAR PEÑA TAURINA YECLANA

BAR PEÑA TAURINA YECLANA

Restaurante situado en la Plaza de toros junto al Museo Taurino.
Restaurante situado en la Plaza de toros junto al Museo Taurino.